Dette er den første UN-observasjonsposten inne i Libanon rett etter passering av grenseposten
Rosh Ha-Niqra.Possisjonen er Fransk og bemannet av Légion Étrangère (fremmedlegionen).


Back